อยากลองมาคำนวนความคุ้มค่า
ของระบบ SFpays กันไหม?

1 : เลือกเครือข่ายมือถือที่คุณใช้งาน

2 : คุณเติมเงินครั้งละประมาณเท่าไหร่?

บาท

3 : คุณเติมเงินประมาณกี่ครั้งต่อเดือน?

ครั้ง

4 : คุณมีบิลที่ต้องจ่าย ประมาณกี่บิลต่อเดือน?

บิล/เดือน

5 : แต่ละครั้ง คุณใช้เวลาเดินทางไปทำรายการประมาณ

นาที

6 : แต่ละครั้ง คุณเสียค่าน้ำมัน หรือค่าเดินทางประมาณ

บาท

: *


Powered by EkStepZaTeam